Има спас и за планинците кои сакаат да си ги задоволат потребите

Руски се*с шоп продава коза на дување, за сите оние на кои куклата не им е доволно интересна, или си навикнале на првото.