Името на новороденчето (виц)

Во болница, докторот ја прашува мајката:
– Како ќе го крстите новороденчето?
– Тодор, како татко му.
– Душо, јас сум Иво
– Или Иво, како маж ми!