Инаетчија со автомобил, против инаетчија со автобус на патот

На возачот на автобус му се брза, а возачот на автомобилот не сака да се тргне, како тоа да е некаков проблем за автобусот.