Инаетлива пињата со неочекуван крај

Пињатата е интересна забава, но кога нема да тргне според планот, подобро да се држите на дистанца.