Индиецот пронајде отровно изненадување во својот мотор, далеку поопасно од корана

Карантинот не ни дозволува често да ги користиме нашите превозни средства, а тоа објаснува како моторот на овој човек станал престојувалиште на опасен жител.