Индиска снаодливост: Не постои работа која не може поефикасно да се заврши со мотор

Ронењето пченка никогаш не било полесно и позабавно.