Интересна карикатура за денешната ситуација

Науката или религијата е вечна тема за дискусија и за жестоки дебати. Во таа насока е и нашата мини анкета подолу со само 2 понудени одговори.