Ирачкиот дедо има свој начин како да ја одржува социјалната дистанца, дури и кога другите луѓе не сакаат

Младите си седнале и пуштат тројцата од исто наргиле. Дедото им го дотера умот.