Ирскиот борец пронајде достоен противник кој не попушта

Колку упорно делува на крајот семафорот ќе попушти.