Искусниот полицаец прилично јако го уапси осомничениот

Се правеше многу силен и пружаше отпор, додека не му дојде засилувањето од мртов агол.