Искусните крадци имаат јака техника

Да не крадеа можеби ќе беа каскадери.