Искуство или чиста среќа? Оценете сами!

Интересна сообраќајна ситуација, во која возачот на камионот со две приколки изреагира со милиметарска прецизност.