Историјата се повторува (виц)

1903 г. – криеш комити!
1941 г. – криеш партизани!
2020 г. – криеш гости!