Италијанските угостители во САД си го штитат ресторанот наоружени до заби

Иако им скршија едно стакло од излогот, сепак никој од толпата немаше доволно голема храброст да влезе внатре.