Итар Пејо и волшебната ламба (виц)

Итар Пејо ја нашол волшебната ламба. Ја протрил и од неа излегол дух.
– Јас сум духот од волшебната ламба и сега ќе ти исполнам три желби!
– Сакам многу златници!
– Готово.
– Сакам многу жени!
– Готово.
– Сакам уште три желби!
– Ааа, не, еден дух може да исполни само три желби!
– Добро тогаш, сакам уште духови!