Итар пејо, кралската ќерка и змејот (виц)

Во старото Македонско кралство се населил еден страшен змеј. Силата му била во двата предни заба.
Кралот објавил:
– Кој ќе ми ги донесе двата заба на змејот, ќе добие половина од моето кралство и ќерка ми за жена.
Сите најголеми јунаци се обиделе и влегле во менито на змејот. На крај Итар Пејо, зел едно шише ракија и отишол кај змејот:
– Змејко, нема да се тепаме, само ќе пивнеме по една…
Змејот една по една, се натрескл и Пејо трес, двата заба.
Сите јаделе, пиеле, славеле. Првата брачна ноќ, Пејо легнал до принцезата и наеднаш некој затропал на вратата.
– Кој е!?
– Сега се видис ти кој е!