Иван премногу лесно падна во искушение

Тој не се плашеше ниту од Господ, попот, луѓето, а камерата не ја ни виде…