Изгледа Нова Година како да дојде порано во Русија

Сепак не, само пожар во продавница за огномети било.