Измамник во продавница тврди дека му вратиле помалку пари

Брзи раце, но кратка лага, кога има камери.