Изненадување за девојчињата, кои цели 2 месеци не ја виделе својата мајка, која е медицинска сестра и се борела со пандемијата

Ова е моментот кога прв пат ги гушна, после 2 месеци.