Изнервираниот возач на автомобил реши да ги тестира кочниците на камионот

Инстант кармата во вистинската смисла на зборот.