Изум на денот, со кој преуредувањето на домот изгледа како смешка

Бидејќи тешкиот мебел нема тркалца, некој мозок се сетил како да му монтира по потреба.