Јака техно журка кај соседите од горе

Се гледа дека се внесени, особено овој во средина.