Јакутија на – 49 и не е најпријатното место во светот

Нашата зима на овие луѓе би им била пролет.