Јас кога ќе слушнам дека кафаните се отворени

На среќата просто ѝ нема крај.