Јас сум со велосипед, на брзина ќе поминам!

Кој е виновен во ситуацијата? Возачот на автомобилот, кој не го гледаше цел пешачки, а брзаше или велосипедистот, кој исто така не гледаше дали им возило, а брзаше?