Јавно запросување со уште поголемо изненадување на крај

Резултатот на изненадувања е 1:1.