Кабина за играње видео игри, во која ти се чини дека си пилот почетник

Пилотот почетник има проблеми со воспоставувањето контрола над авионот.