Каде е подобро на одмор, во Грција или во Турција? (виц)

– Беше ли во Грција?
– Да.
– А во Турција?
– Да.
– И каде е подобро за одмор?
– Од каде да знам! Јас на двете места бев со жената.