Кафански пејач 90-то ниво! Не знае што да направи од среќа што повторно може да настапува

Да беше пејачка ќе се качеше на масата и ќе замешаше и сите ќе беа среќни и задоволни. А вака мора да изиграва мајмун за да биде интересен.