Кафичот го означува почетокот на викенд журката со „Домино шатови“

Ако денот по утрото се познава, тогаш журката во овој кафич ќе биде од епски карактер.