Како американски фраери си купуваат сендивч од Мекдоналдс?

Зошто маче сељак?