Како Арап паркира автомобил во гаража?

Од спунт, а како поинаку?