Како авионите полнат гориво во воздух, без да слетуваат?

Ова е моментот.