Како без мака да исчистиш стотици килограми снег од покривот?

Ние да си бидеме подготвени, па ако падне, падне, ако не догодина :).