Како бираат жените, а како мажите?

Лавицата е како некоја жена кога ќе отиде во супермаркет, на сите можни производи им најде по 300 мани, за на крај да дојде мажот и…