Како да бидеш најголем „сеЉак“ во градот, по брза постапка

Со вакви работи веднаш се доаѓа до „врвот на днто“.