Како да добиете одговор на вечното прашање: Кого повеќе го сака детето, тато или мама?

Двајцата родители најдоа начин да дознаат, преку двобој во 3 рунди.