Како да докажеш дека си глуп? Стави глава меѓу решетки!

Не знаеме која мака го натерала на вакво нешто, но знаеме дека памет не е сигурно.