Како да дознаеш кој ти најдобар пријател на целиот свет?

Едноставно е, преправај се дека си мртов и ќе видиш кој најмногу ќе тагува.