Како да ги збуниш гостите кои ти дошле на вечера

Доколку не погледнат добро можат да мислат дека одите низ ѕидови.