Како да им направиш велигденска траума на децата

По овој инцидент децата ќе развијат фобија од зајаци.