Како да ја научиш девојка ти да свири на свирче?

На почеток или не знаеше или не сакаше да покаже дека знае, но има лек и за тоа.