Како да ја запросиш својата девојка со прстен со камен од смарагд, кој се добива од златен даб

Животот е полесен и поевтин, кога мајсторијата ти оди од рака.