Како да легнеш чесна мома? (виц)

Си ја бендисал Перо Маре, најчесната мома во селото. Почнале да излегуваат, ама Маре му кажала, такви работи нема правење пред брак.
Една вечер Перо симслува план. Ја зема Маца со колата и ја носи на 2км во блиската шумичка.
– Мацо, ќе ми дадеш ли?
– Не може, пред брак ништо.
– Добро, штом е така ќе си одиш пешки.
– Добро, ќе одам ако треба.
Следниот ден, пак ја зел со колата и ја однел на 10 километри.
– Мацо, ќе ми дадеш ли?
– Не, ти кажав. Ако треба ќе одам и пешки.
Третиот ден веќе го усовршил планот. Ја зел и возел дури 80 километри од селото.
– Мацо, 80 километри сме далеку од селото, ќе ми дадеш ли, зошто инаку знаеш, пешки…
– Знаеш дека нема да ти дадам пред брак, Перо!
– Добро, тогаш ќе си одиш пешки.
Се налутил Перо и тргнал со колата. По кратко време гледа на огледалото како Маре му мафта да застане. Се враќа тој и ја прашува:
– Што е, разимсли ли?
– Па не, ама сакав да ти кажам утре да не доаѓаш да ме земаш.
– Зошто?
– Нема да сум стигната уште.