Како да направиш скара кога врне

Па што, на децата воопшто не им е потребна.