Како да отвориш шише вино, кога немаш клуч? Девојката ќе ви покаже финта!

Упорноста е задолжителна, но мора да внимаваш и да не го скршиш шишето, понесена од желбата да се докажеш пред сите.