Како да пренесеш мотор со автобус? Индиецов ќе ви покаже!

Неверојатно е како успеа сам да го качи.