Како да препознаеш дека шовинист ја пишувал книгата?

Еве деца момчето ги има овие делови од телото, а девојчето со руса коса …