Како да препознаеш дека возачот е почетник и дека има полн резервоар гориво?

Почетник возач по цревото се познава .